Folkeuniversitetet Vesthimmerland

Tilmelding og pris

.

Tilmelding MEGET GERNE 10 dage før arrangementerne ved indbetaling til Jutlander Bank på


konto 9202 - 207 077 3077
Pris 90 kr.

 Husk navn og telefon-nr,

eller på mobil-pay nr. 67 55 07.

  Evt. spørgsmål kan rettes til ét af komitémedlemmerne.

ALLE kan deltage

Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet, og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse.
Eneste krav er nysgerrighed og interesse.