Folkeuniversitetet Vesthimmerland

v/ professor Bo Poulsen

Tilmelding: meget gerne til Bente på sms nr: 2238 0190Betaling: Ved indgangen kontant eller mobilepay nr. 67 55 07Stormflod – om konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe i 1825.

I foredraget fortæller Bo Poulsen om, hvordan havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne blomstrede og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Udkant var det på ingen måde, og indbyggerne så området som centrum og orienterede sig internationalt mod Norge, Tyskland og Storbritannien.

 

Tid: torsdag den 2/3. kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 23, Ranum

Pris: Kr. 90